Манифест свободных граждан России и Украины

Нам, вільним росіянам і українцям нічого ділити, окрім бажання бачити один одного процвітаючими державами. Між нами не стоїть мовних, історичних і територіальних питань якими спекулюють політики. Ми віримо в майбутнє, в якому Москва і Київ не узурповані радянськими мрійниками, гравцями в геополітику чи звичайними шахраями. Ми засуджуємо будь-яку спробу колишніх чекістів відновити свою владу на території суверенних національних держав.

Вільні українці на своєму гіркому прикладі показали, яка ціна свободи. Вони показали як очищати свою землю від злодіїв, брехунів і вбивць. Весь світ побачив як жалюгідні люди, які вважають себе диктаторами, подібно воронам тягли в свої гнізда накрадене, ховаючись за спинами призовників. Поліцейські з усіх кінців світу побачили як їх колег зраджують, нацьковують на протестуючих і попросту кидають в спровокованому смертельному протистоянні. Вільні громадяни сходу і заходу України хочуть лише миру і процвітання у своїх кордонах , вони не хочуть слухати брехні ні з Києва, ні з Москви, вони не піддаються маніпулюванням історичними фактами. Вільні Українці будуть продовжувати чинити опір будь-яким спробам підкорити свою волю інтересам будь-яких диктаторів, які знову поласяться на їхні землі.

Вільних росіян нудить від пропаганди, від колективної поруки колишніх комуністів, які вважають себе ханами своїх пострадянських республік. Вільні жителі Росії всіма силами протистоять бажанню Кремля відновити потворну радянську імперію силою, брехнею і підкупом васалів. Вони не бажають, щоб їх країна і країни сусідів керувалися безвідповідальними кремлівськими директивами. Вільні Росіяни сприймають як страшний сон реальність, в якій людина, що загордився себе «батьком нації», безвідповідально вершить долі людей, які зі зброєю в руках будуть змушені виступати ляльками в його особистому театрі. Вільним росіянам не потрібна тиранія, їм чуже ігнорування законних прав та нехтування законами економічного процвітання. Росіянам , які звикли будувати відносини з вільними сусідами на основі дружби і співпраці не потрібна імперія, побудована на агресcії й крові.

Наш загальний біль — це кривавий комуністичний режим, це ГУЛАГ і Голодомор. Наша спільна важка спадщина, це неконкурентноспроможні виробництва і люди, чия вільна свідомість спотворена десятиліттями безпросвітної пропаганди. Наша загальна помилка це те, що після великої спільної перемоги в 1991 році ми дозволили політикам ще два з лишком десятиліття паразитувати на нашій свободі. Відтепер ми відмовляємося терпіти біль, ми більше не допустимо помилок, нашінащадки отримають в спадок багаті і дружні один одному вільні Росію та Україну.

Наш спільний шлях — це економічне співробітництво, взаємну повага прав власності і прагнення процвітати, демонструючи світові найкращі технології та товари, а не набиті розкішним мотлохом палаци тих, хто вважає нас своїми рабами. Ми відмовляємося брати участь у безглуздій боротьбі, що нав’язується Кремлем, що божеволіє.

Нас часто називають братами просто за те , що ми живемо поруч і говоримо на схожих мовах. Але ми віримо , що наше братство може існувати лише на основі свободи — особистої свободи кожного з нас, економічної свободи співпраці один з одним. І не може існувати ніякого вибору між західним і східним світом, може стояти лише вибір між розумним вільним існуванням і варварським животінням на руїнах кривавої імперії. І ми обираємо перший.

Вільні Росіяни і Українці.

Прохання підтримати Маніфест коментарем з підписом (авторизація через Twitter, Facebook і Google) внизу сторінки.

Поділіться Маніфестом зі своїми вільними друзями у всіх соціальних мережах.


Нам, свободным россиянам и украинцам нечего делить, кроме желания видеть друг друга процветающими государствами. Между нами не стоит языковых, исторических и территориальных вопросов, на которых спекулируют политики. Мы верим в будущее, в котором Москва и Киев не узурпированы советскими мечтателями, игроками в геополитику или обычными жуликами. Мы осуждаем любую попытку бывших чекистов восстановить свою власть на территории суверенных национальных государств.

Свободные украинцы на своем горьком примере показали, какова цена свободы. Они показали как очищать свою землю от воров, лгунов и убийц. Весь мир увидел как жалкие люди, возомнившие себя диктаторами, подобно воронам тащили в свои гнезда наворованное, прячась за спинами призывников. Полицейские со всех концов света увидели как их коллег предают, натравливают на протестующих и попросту кидают в спровоцированном смертельном противостоянии. Свободные граждане востока и запада Украины хотят лишь мира и процветания в своих границах, они не хотят слушать вранья ни из Киева ни из Москвы, они не поддаются на манипулирование историческими фактами. Свободные Украинцы будут продолжать сопротивляться любым попыткам подчинить свою волю интересам любых диктаторов, которые вновь позарятся на их земли.

Свободных россиян тошнит от пропаганды, от коллективной поруки бывших коммунистов, возомнивших себя ханами своих постсоветских республик. Свободные жители России всеми силами противостоят желанию Кремля восстановить уродливую советскую империю силой, ложью и подкупом вассалов. Они не желают, чтобы их страна и страны соседей управлялись безответственными кремлевскими директивами. Свободные Россияне воспринимают как страшный сон реальность, в которой человек, возомнивший себя “отцом нации”, безответственно вершит судьбы людей, которые с оружием в руках будут вынуждены выступать куклами в его личном театре. Свободным россиянам не нужна тирания, им чуждо игнорирование законных прав и пренебрежение законами экономического процветания. Россиянам, привыкшим строить отношения со свободными соседями на основе дружбы и сотрудничества не нужна империя, построенная на агресcии и крови.

Наша общая боль это кровавый коммунистический режим, это ГУЛАГ и Голодомор. Наше общее тяжелое наследие, это неконкурентноспособные производства и люди, чье свободное сознание искажено десятилетиями беспросветной пропаганды. Наша общая ошибка это то, что после большой общей победы в 1991 году мы позволили политикам еще два с лишним десятилетия паразитировать на нашей свободе. Отныне мы отказываемся терпеть боль, мы больше не допустим ошибок, нашим потомкам достанутся богатые и дружественные друг другу свободные Россия и Украина.

Наш общий путь, это экономическое сотрудничество, взаимное уважение прав собственности и стремление процветать, демонстрируя миру лучшие технологии и товары, а не набитые роскошным хламом дворцы тех, кто считает нас своими рабами. Мы отказываемся участвовать в бессмысленной борьбе, навязываемой сходящим с ума Кремлем.

Нас часто называют братьями просто за то, что мы живем рядом и говорим на похожих языках. Но мы верим, что наше братство может существовать лишь на основе свободы — личной свободы каждого из нас, экономической свободы сотрудничества друг с другом. И не может существовать никакого выбора между западным и восточным миром, может стоять лишь выбор между разумным свободным существованием и варварским прозябанием на руинах кровавой империи. И мы выбираем первое.

Свободные Россияне и Украинцы.

Просьба поддержать Манифест комментарием с подписью (авторизация через Twitter, Facebook и Google) внизу страницы.

Поделитесь Манифестом со своими свободными друзьями во всех социальных сетях.

http://r-e-e-d.com/russia-ukraine-manifesto/

15.10.2014 03:21

8 комментариев

15.10.2014 03:23
НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ КРОМЕ РАКЕТ

(комментарий читателя)

Уважаемые жители России, если вам безразличны жизни наших и украинских людей, взгляните на это с иной стороны. Самое главное не эта война, а что случится после неё. Вне всякого сомнения, Украина проиграет, но готовы ли вы к расколу страны, к многолетним гражданской и партизанской войнам? Кто их оплатит? Вы. За чей счёт заново выстроят разрушенный Крым? За ваш, как в своё время Грозный.

Испорченные на многие поколения отношения между странами, разрушенные семьи и закрытые границы. У американских граждан есть средства оплачивать имперские амбиции своей страны, а есть ли они у вас?

США не станут вступать в войну с Россией, они всего лишь применят экономические санкции, и экономика страны без экспорта нефти и импорта всего прочего разрушится через несколько месяцев. Ничего не останется, кроме ракет. Практически всё, что вы используете, было произведено не в России: техника, лекарства, косметика, автомобили, одежда. Россия – не Китай, и её доля в мировой экономике ничтожна. Сбережения страны и многих наших чиновников хранятся в иностранных банках. У них есть земля в теплых странах и их дети учатся в США. В случае проблем им есть где жить. А что станете делать вы?

Не считайте, что наше правительство защищает интересы русских в Украине. Например, в Прибалтийских странах оно ограничилось несколькими заявлениями, а причина ясна – с них нечего взять. У Украины есть Крым, и сразу же оно вспомнило о своих. Уверен, как только Крым отберут – о русских сразу же забудут, так же как в нынешней России.

Народ Украины создал опасный прецедент – смену власти, забывшей зачем её выбрали. Российская власть видит в этом прямую угрозу своей несменяемости, и поэтому всячески настраивает вас против Украины, со всех каналов на новое украинское правительство льются грязь и оскорбления. А много ли вы слышали их интервью или читали их программ? Наше правительство заботливо лишило вас если не правды, то, по крайней мере, мнения многих украинцев.

Пришло время сказать нашему правительству свою гражданскую позицию и, если ещё не поздно, остановить эту войну, потому, что начнут её они, а платить за неё будем мы. А Украине я желаю стать демократической развитой страной.
21.10.2014 23:22
Быть России проклятой

Россия не сошла с ума. Империя никогда и не была нормальной.

Российская империя — умная и последовательная страна, не в меньшей степени, чем Чикатило. У нее ум и ледяная страсть, и расчетливость маньяка. Меры предосторожности и камуфляж при нападении — точно выдержаны: мыло, веревка и ножи для расчленения аккуратно уложены в чемоданчик. На вид — обычный белый человек в очочках. Полиция десятилетиями бессильна, маньяк наносит удары ножом, насилует и расчленяет. Должна накопиться та мера крови, чтобы полиция сдвинулась с места.

В свое время народ Германии на 65% поддержал своего фюрера и соответственно понес позор и смерть вместе с ним. Россияне заплатят — как народ — великую цену. Извините, мои милые российские друзья и мои российские родственники. Я вас люблю. Это никак вас не касается, но и никак не отменяет того, что я сказала о войне и цене. Быть Российской империи проклятой — до покаяния. Россия погибнет.

Толкиен ошибался в одном: когда описывал орков физическими уродами с извращенной природой. Орки с виду очень напоминают белых европейцев, и могут даже ездить на роликах, пить кофе латтэ и говорить на европейских языках. Но это всегда — орки. Люди, эльфы и гномы могут договориться между собой. А орк — нет; он всегда будет служить абсолютному злу и лжи. Мы живем рядом с орками и видим, как наши граждане превращаются в орков, а кто не превращается — того уничтожают. Профессор, ты — строгий реалист, ничего лишнего в твоей трилогии нет.

Мы все должны стать украинцами настолько, насколько можем. Весь тот ресурс, которым располагаем, его-таки надо и отдать — время, деньги, голос, что угодно. Этот колокол звонит по нам, человек с ружьем у соседского порога.

Ева Вежновец
21.10.2014 23:22
В Орловской области обнаружен учитель-экстремист

Учителю немецкого языка из поселка Кромы Орловской области грозит уголовное преследование за стихотворение в поддержку Украины

Районная газета «Заря» (пос. Кромы Орловской области) опубликовала заметку под заголовком «Таким патриотам в России места нет!».

Речь в публикации шла об учителе немецкого языка кромской поселковой школы Александре Бывшеве: тот имел неосторожность разместить на своей странице «ВКонтакте» стихотворение в поддержку украинского народа.

— Я врать с детства не приучен, — говорит Александр. — Если Россия отобрала Крым у Украины, то надо говорить прямо: отобрала. У нас же сплошной ура-патриотизм. Угар.

Из текста, опубликованного в «Заре»: «В неспокойное время, когда внешние враги оскалили зубы и затаились в смертоносном прыжке, находятся люди, которые подрывают Россию изнутри. Так поступает А. Бывшев. <…> Стихотворение, написанное россиянином, полностью поддерживает стремление Украины пойти навстречу Европе. Наверное, стерлись в памяти нашего земляка ужасы фашизма». В заключение газета опубликовала комментарий прокурора Кромского района, который пригрозил Александру двумя годами заключения: «Стоит сказать о том, что за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ — до двух лет лишения свободы».

— Пока из правоохранительных органов мне не звонили, — говорит Бывшев. — Но персональные санкции против меня уже ввели: некоторые знакомые не здороваются, даже на другую сторону улицы переходят. В магазинах смотрят косо. Отменили вечер моего творчества в поселковом клубе: я хотел стихи прочитать, уже и договоренности были, а тут директор клуба звонит: раз у тебя такая позиция — никакого вечера не будет.

В прокуратуре Кромского района «Новой» подтвердили, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Бывшева открыт.

— Есть анонимное заявление на этого гражданина в связи с публикацией стихотворения «Украинским патриотам», — пояснил прокурор района Максим Гришин. — Сейчас материалы направлены в отдел по противодействию экстремизму УМВД по Орловской области. Прокуратура держит это заявление на контроле.

www.novayagazeta.ru/society/63183.html
21.10.2014 23:23
Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что расстался со своей долей в социальной сети после того, как отказался предоставлять ФСБ информацию о создателх групп участников украинских протестов. Об этом он написал на своей странице в среду, 16 апреля.

По словам Дурова, 13 декабря 2013 года ФСБ потребовала от руководства соцсети передать личную информацию организаторов групп «Евромайдана». «Нашим ответом был и остается категорический отказ — юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей ВКонтакте», — подчеркнул основатель «ВКонтакте».

По его мнению, предоставление личных данных украинцев российским властям стало бы «не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились».

В результате, по словам Дурова, ему пришлось «пожертвовать многим», в том числе «долей ВКонтакте». «Но я ни о чем не жалею — защита личных данных людей стоит этого и намного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное — чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать», — заключил он.

Дуров также опубликовал сканы соответствующих запросов ФСБ, которая просила предоставить информацию о создателях 39 групп, связанных с украинскими протестами.

О продаже Дуровым акций «ВКонтакте» стало известно в январе. По данным СМИ, сделка была заключена в декабре 2013 года. Владельцем акций основателя соцсети стал Иван Таврин — гендиректор «Мегафона» и совладельцу (вместе с Алишером Усмановым) телевизионного холдинга ЮТВ. Как рассказал тогда Дуров, последние несколько лет он «активно избавлялся от собственности <…>, от мебели и вещей до недвижимости и компаний», и «до достижения идеала» ему оставалось продать 12-процентную долю в своей компании.

tvrain.ru/articles/durov_objasnil_poterju_doli_vo_vkontakte_otkazom_vydavat_fsb_uchastnikov_evromajdana-367032/

vk.com/durov
21.10.2014 23:23
А вот что пишет русский десантник
(комментарий в обсуждении крымских новостей)

«Бл***ь, пацанчики, угомонитесь! Я служил в армии достаточно долго и могу сказать, что хохлы — отличные служаки и неплохие вояки. Вы, вещающие из Сколково(Ольгино) за 11.80 за пост, делающие план 100 постов в день, согласно тематике, предложенной хозяевами фирмы. Вы, вы лично, готовы пойти в ВС РФ? Готовы в первых рядах «настучать «хохлофашистам» по репе»?

Вы наверно недогадываетесь, что эти самые 20 тысяч войск в Крыму — всё, что могла наскрести наша верхушка по всем ВС РФ? Вы знаете, что бригаду из Чечни перебросили в полном составе к Крыму, а теперь и в Крым, оголив защиту от боевиков в самой Чечне? Вы думаете, что кадыровцы смогут удержать боевиков? А ведь скоро вскроется «зеленка» в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Мало нам примеров предновогоднего Волгограда? Кто остановит боевиков? Вы, своими комментами?

Повторяю, 20 тыс войск, укомплектованных контрактниками. А потом — пойдут срочники. Которые служат всего год, до увольнения. Вернее — отбывают номер.

Пример «воевания» срочниками мы имеем в той же Чечне.

А ведь хохлы начнут партизанить. Вы отличите украинца от русского? А вот русского от украинца — всегда. Мы не учим язык.

Можно определить «кавказского» террориста. Хохла вы не определите никогда.

И, что мы будем иметь? Вы, из Ольгино, думаете защищены от ужаса войны? Я был в Волгограде после взрывов я видел этот п***ец.

А когда пойдут гробы — не призовут ли ваших родных? И не вернут ли назад?

А как вы будете в Крыму отдыхать, если на помощь татарам придут их братья по крови и вере?

И, наконец, вы подумали, а нахера нам Крым? Из за тамошних «русских». Начнем с «города флотской славы России» Севастополя: Кто там оставался жить после увольнения в запас из флота ли из сухопутки ли? В Союзе, на Черном море, в Крыму (а не ехал к «родным пенатам» в Урюпинск?) «Блатняки» от армии и флота. Не так? На теплом месте без блата и связей? В Союзе? Не смешите валенки моей бабушки!

Вот эти люди, мечтают жить как там, а получать как в России. Бл***ь, прожив всю жизнь на Украине эти остолопы не смогли выучить украинский (!!!) и им виновата Украина? Да я через пол года в Афгане довольно сносно говорил на фарси…

Кто еще? «Гоблин» и Ко? Да, «Донецкие» братки их гонобили и перебивали криминальный бизнес. Они думают, что наши братки из России им пойдут навстречу? Нунуну… Отожмут всё, что можно.

Следующая категория — пенсионеры получившие пенсион при Украине. Им уже пообещали увеличение пенсий в 4 (!!!) раза! Конечно, орем «Рассея!!!» А вы в курсе, какова пенсия мед регистратора (моя тетка) в России? 6 000 (шесть тысяч рублей), при квартплате минимум 2 000 (две тысячи). На остальные — гуляй, ни в чем себе не отказывай.

И вот им, делают пенсию выше, чем россиянам. Гарантирую любовь наших пенсионеров. Пламенную. Через ебтвоюматьсукижирующие.

Ну и основная статья доходов крымчан на побережье. Отдых «богатых» россиян.

Во первых строках к этим людям могу сказать, что отныне в РФ запрещено оказание гостиничных услуг и услуг по проживанию в жилом фонде без оформления соответствующих разрешений. Халява кончится. А начнется отстег. Везде. И всем. От наших бандосов, до чиновных лиц. Вы конечно, компенсируете это повышением платы за проживание. А у вас и так дороже, чем в Турции.

Ну, кто еще остался? Простые работяги? А какие предприятия у вас останутся работать, если у нас заводы закрывают? Велкам в Москву, на стройки. Или будете нашим чиновникам в вашем Крыму строить поместья. Но не прорабами.

Но это всё при условии, что не будет войны."

Источник
censor.net.ua/news/275907/k_perekopskomu_zalivu_podoshel_raketnyyi_kreyiser_moskva_i_dva_boevyh_korablya_informatsionnoe_soprotivlenie/sortby/tree/order/desc/page/4
21.10.2014 23:24
Предлагаю новый алгоритм общения с оппонентами из России.

1. Протесты против действий украинской армии в Донбассе принимаются только от тех россиян, которые активно протестовали против 1 и 2 Чеченских войн и искренне считают, что это было недопустимо и преступно.

2. Утверждения о том, что Крым имел право на самоопределение принимаются только от тех россиян, которые согласны, что ровно такое же право на самоопределение имеет Чечня.

3. Возмущенные вопросы на тему «Почему до сих пор не завершено расследование убийств на Майдане?» и «Почему до сих пор нет результатов расследования трагедии в Одессе?» принимаются только от тех россиян, которые знают ответы на вопросы «Кто взрывал жилые дома, метро, вокзалы в России (последний раз, если кто не помнит — не далее как в декабре 2013)?», «Кто организовал Норд-Ост?», «Кто убил Листьева, Старовойтову, Рохлина, Березовского?», а также «Кто убил Джона Кеннеди?».

4. В принципе любые возмущения и негодования по поводу гибели мирных граждан в Одессе и в Донбассе принимаются только от тех россиян, которые ровно в тех же выражениях возмущались из-за гибели мирных граждан на Майдане. В частности, абсолютно непричастных к Майдану случайных прохожих, которые были расстреляны снайперами.

5. Любые обвинения США в политике двойных стандартов и грубом вмешательстве во внутренние дела Украины принимаются только от тех россиян, которые покажут на карте мира некую страну или часть некой страны, которую США включили в свой состав, проведя на ее территории референдум (за последние 50 лет).

6. Любые обвинения украинцев в ненависти к россиянам, призывах к насилию и агрессии принимаются только от тех россиян, которые предоставят документальные свидетельства о группах украинских наемников, систематически пересекающих границу России и убивающих граждан России на ее территории.

Давайте или не спорить с ними вовсе, или, если уж спорить — то по Гамбургскому счету.

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=329453880539164&id=100004236644267
21.10.2014 23:26
Андрей Зубов: Россия в результате этой авантюры оказалась в полном тупике

Доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов поистине международную известность получил после выхода в свет его статьи, в которой Зубов в связи с оккупацией Крыма сравнил Путина с Гитлером.

Из-за этой статьи Зубову угрожали увольнением из высшего учебного заведения, интеллигенция и студенты собрали подписи под петицией с требованием оставить в покое историка.

«Я уже практически не профессор МГИМО, 30 июня заканчивается контракт и, видимо, он не будет продолжен. Поэтому я предпочитаю именоваться просто доктором историческим наук и профессором без привязки к МГИМО, с которым у меня в последнее время связаны сложные воспоминания», — говорит Андрей Борисович.

Во время пресс-конференции в «Главкоме» профессор Зубов рассказал о необходимости декоммунизации России и Украины, о возможностях примирения двух народов и о исторических последствиях политики Путина.

В Киеве я не ожидал такой теплой встречи – что столько людей заинтересуется моей персоной. Кроме того, удивителен дух вашего города: с одной стороны ощутимо, что вы живете в тяжелые времена – все эти кресты на улицах, портреты погибших… Но с другой стороны, видно, что люди внутренне переродились – это чувство свободы, достоинства даже у совсем молодых ребят, студентов, заметно. Это уже не та советская и постсоветская молодежь, которая живет с оглядкой и разделяет официальную скучную жизнь и личную интересную. Считаю, что это здорово, и это залог будущей гражданственности.

Каков на сегодняшний день исторический выбор России – это дореволюционная империя или же сверхдержава в стиле СССР?

Думаю, что это никакая не Российская империя. Та империя была тщательно уничтожена большевиками, когда уничтожали ее идейный креативный класс, культурную элиту России. Сейчас к России большинство русских людей относится как к утонувшей стране. Пушкин, конечно, наш великий поэт, но он писал в совершенно другой баснословной стране, а не в нашей. Большинство людей, признаются они в этом или нет, ощущают себя советскими. И в этом смысле то, что сделал сейчас Путин, – это апелляция как раз к советским ценностям великой страны, антиамериканизма, антизападничества… Об этом же никогда не думали в старой России – там всегда жили в коалициях с Францией, Англией, до этого Германией и Австрией, а противостояние всему миру – это чисто советское явление. Украина попала в эту ужасную нынешнюю ситуацию именно из-за того, что советская ментальность в Москве говорила: если вы не с нами, то против нас. До этого в советское время была такая же история с Чехословакией, которая хотела построить социализм с человеческим лицом, а Брежнев ввел туда войска. Поэтому, осознает это Путин или нет, он апеллирует к советским пластам сознания. Но советскость погубила нашу страну и десятки миллионов граждан, и апеллировать к этому – значит добивать.

Понятно, что у нас есть несколько революционных ноу-хау. Первая – это Майдан, палатки, то есть такая локализация. Это было и в 1991-м году, и в 2004-м, и когда был Налоговый майдан. Во время этой революции родилось очередное ноу-хау – ленинопад. Для вас, как историка, это о чем свидетельствует?

Ленинопад – это любимая моя тема, я смотрел на все, что у вас происходило на Бессарабской площади и потом по всей стране. Просто сбываются сновидения, и мне так хотелось, чтобы этот ленинопад перешел до Тихого океана. Но он даже до конца Украины не дошел и это говорит о многом. На самом деле, конфликт между Россией и Украиной и в самой Украине – это не столько конфликт между русскими и украинцами и даже не между интересами государств, а конфликт между советским и несоветским. Так что ленинопад – это доказательство серьезности ваших намерений. У нас в России тоже, как только пал коммунистический режим, с 1991-го года говорят, что Ленина нужно вынести из Мавзолея, статуи снести – но это все треп. А вы перешли от слов к делу, и это очень важно, но это вызывает и соответствующую ненависть. Иногда мне это напоминает свержение каких-то древних идолов, но идол – это только оболочка, а в нем существует определенный дух. И страшны не оболочки, а сами духи. Поэтому хоть идолы свергнуты, духи сейчас бесчинствуют. Мы явно видим ленинское наследие большевизма, который действует не только в Украине, но и в России, и сводит с ума русских людей. Мне это напоминает евангельскую историю о том, как Христос изгнал из бесноватого легион духов, духи вселились в свиней, а те бросились в море и потонули. И нам сейчас важно, чтобы эти духи безумного прошлого, которые погубили так много всего и у вас, и у нас, ушли и мы стали строить нормальные страны.

Как примирить два народа – нас и россиян?

Сейчас мы разделены не по каким-то принципиальным вещам, а разным отношением к нашему советскому прошлому. Путин вновь оживил советское сознание русских, а Майдан наоборот придавил это советское сознание во многих украинцах. При плохом раскладе оно еще у многих украинцев может подняться, а при хорошем раскладе – очень быстро уйти у русских. Естественно, надо сделать какие-то глобальные вещи – прекратить агрессию, вернуть Крым, восстановить нормальные экономические отношения, но самое главное – мы должны иметь одно отношение к прошлому. У вас Голодомор это великая трагедия, но и для России тоже – он был и на Кубани, и на Северном Кавказе, и Нижней Волге… Но в России он не осознан, он субъективно не считается трагедией. И в этом смысле мы должны прийти к одному пониманию прошлого. Ну, предположим, УПА боролась после 1944–45 годов с войсками НКВД на Украине. Они герои или враги? Это зависит от того, считаем ли мы Сталина и бериевский режим хорошими. Деяния УПА, при всех кажущихся сейчас устаревшими программных принципах, и само сопротивление сталинскому тоталитаризму ради спасения украинского народа вызывает уважение. А в России до сих пор очень многие на стороне НКВД и тех отрядов, которые убивали украинцев и русских. Украинцы же сражались за то, чтобы НКВД не бесчинствовал на Украине, но русских они не убивали, если те не были «энкэвэдэшниками» и их пособниками. А если они таковыми были, то это уже не русские, они могли быть кем угодно этнически. Так что нам надо прийти к одному знаменателю нашего прошлого.

Вы сказали, что нам надо избавиться от исторических демонов в обществе, наших головах. Но мы сейчас наблюдаем, как в России происходит очередная современная демонизация – Бандера, «Правый сектор» и так далее…

Что касается Степана Бандеры, то о его судьбе в России не знают, а демонизировать то, что не знаешь, вообще странно. Эта фигура замалчивалась и, кроме самой фамилии, которую произносят с ошибкой, подавляющему большинству русских людей о Бандере ничего не известно, тем более о его сподвижниках. А сам стереотип о «бандитах-бандеровцах» имеет ту же ценность, что и о «белых бандитах» в советское время – Деникине, Колчаке… Но сейчас-то, когда Деникина торжественно хоронят с воинскими почестями в Донском монастыре, его считают не бандитом, а борцом за Россию. Примерно так же в России изменится и отношение к Бандере. Сейчас большинство СМИ стараются создать совершенно ложный стереотип. Правду легко узнать, но ее не хотят узнавать – в этом вся беда.

Уже очевидно, что вторжения на Востоке не будет. Какие цели в геополитическом смысле преследует Путин, продолжая дестабилизировать обстановку в Украине?

Понимаете, никакого стратегического плана нет. Как ученый могу вам сказать, что геополитика – это лженаука, и все эти представления о том, что Россия один центр силы, а США другой центр силы, Европа между ними – это выдумки все, чепуха. На самом деле реальность такова, что люди сами выбирают себе союзы – с кем им более выгодно вступать в союз, с тем и вступают. Украине – кстати, как и России – конечно, выгоднее вступить в союз с США. Путину мешает советская ментальность. Он хочет, чтобы Украина была с ним. Но так же, как и Чехия, как Польша, Украина решила быть с Европой. Это правильный выбор. Путин пытался это предотвратить – Крым ему нужен не сам по себе. Путин в Крыму отдыхать вряд ли будет, а его соратники предпочитают отдыхать на Лазурном берегу, а совсем не в Украине.

Я думаю, что политика Путина в отношении Украины потерпела полное фиаско. Украину он не расчленил, президентские выборы украинцы провели и показали очень большое единство украинского общества. Теперь вопрос только в том, когда излечится этот нарыв. Я могу ошибаться, но мне кажется, что сейчас Путина заботит только то, как можно выйти из этой очень глупой и провальной ситуации, которая с его подачи возникла на Юго-Востоке Украины. И он не знает, как быть. Но нужно признать свои ошибки. Это тяжело, но признание всегда восхищает. Это принцип исповеди, это грешник, который смог прийти покаяться перед Богом и священником – он победитель.

Мы в последнее время видим усиление люмпена в России и поддержку со стороны власти именно этой прослойки общества. И так же с ужасом смотрим на Восток Украины, как бабушки идут впереди террористов… Можно ли что-то сделать, в теории, с этим населением?

Это не люмпены. Это другие. Это – советские, понимаете? Это наши с вами братья, но которые остались в этой вот советской реальности, и которую как раз Путин и использует: «мы создадим супердержаву!». Люди едут к вам на Юго-Восток умирать за эту идею. Причем едут искренне. Пишут завещания, прощаются с женой и детьми. А ведь они – жертвенные люди, только приносят себя в жертву ложной идее.

Что нужно сделать? Ну, конечно, когда люди с оружием в руках ходят по вашей земле – бороться с ними тоже надо с оружием в руках. Это понятно. Но в более далекой перспективе беда, которая нас с вами объединяет, — это что декоммунизации как таковой не было проведено за эти 23 года. У вас декоммунизация началась только сейчас. То есть какие-то попытки были и при Ющенко, а в России она вообще практически не начиналась.

53% россиян, которые считают Сталина великим политиком – это не одураченные люди. Это не раздураченные люди. И власть этим почти не занималась – ни Ельцин, ни, тем более, Путин, которому это внутренне близко.

И вам, и нам еще предстоит тотальная декоммунизация. И в этом смысле следует брать пример с Восточной Европы – от Прибалтики до Сербии. Сербы, кстати, тоже в свое время натерпелись из-за того же самого. То есть это не просто разговоры, а глубокая система правовых, имущественных мер, которые сейчас и в Украине, и в России многим непонятны – после десятилетий коммунистической собственности многие не понимают, что это такое.

Как вы считаете, чем в историческом смысле закончится этот российско-украинский конфликт, лично для Путина в том числе?

Для Путина все закончится так, как он сам выберет. Если он поймет, что надо, собственно, давать назад и даст честно назад – то тогда, я думаю, все закончится не так плохо. Хотя я боюсь, что он уже зашел настолько далеко, что вряд ли сможет удержать власть, совершив столько ошибок.

Ну, а что касается Украины и России… После того, как мы объявим в России, что все, что было – это было безумие, что мы признаем полностью выбор Украины, возвращаем Крым, даже какие-то репарации платим за те гадости, которые устроили, даем послабления в смысле поставок газа – то в общем, мне кажется, отношения постепенно восстановятся. Между нами много связей, которые надорваны, но еще не порваны. Но если продолжать вот эту гнусную политику в отношении Украины – то надорванное может разорваться, как разорвалось между сербами и хорватами. Мне бы этого очень не хотелось.

Существует версия, что Путина спровоцировали на оккупацию Крыма, возможно, совершенно сознательно. Имеет ли она право на существование?

Я в конспирологические версии не верю. На мой взгляд, это решение (об оккупации Крыма – «Главком») было принято очень скоропалительно, после того, как Янукович бежал из Киева, и это была попытка дестабилизировать ситуацию в Украине. А она не дестабилизировалась. Именно потому, что украинцы проявили выдержку.

Какие последствия в далекой перспективе будет иметь для России оккупация части Украины?

Гражданской войны не будет. Распад тоже маловероятен, потому что сейчас все стремятся к единству, сейчас понимают, что любое распадение никому счастья не принесет. Думаю, Донбасс-то – последний рецидив, да и то они не хотели независимости, а хотели присоединиться к России. Как раз перспектива нового Приднестровья там никого не устраивает.

Последствиями, я думаю, будет резкое изменение политического курса. Потому что мы сейчас резко отошли от Запада, оказались в системе санкций, глубоко изолированными – это невыгодно никому, а в первую очередь российской элите.

Что вероятнее в России – бунт элит или Майдан? Революция сверху или снизу?

Думаю, что реальнее какой-то дворцовый переворот. Но ведь возможен и третий вариант: просто Путина убедят изменить политику и никакого переворота не будет. Это тоже возможно. Но то, что так дальше продолжаться не может – это совершенно очевидно. Наше государство оказалось в результате этой авантюры, как я и предсказывал, в полном тупике.

glavcom.ua/articles/20092.html
21.10.2014 23:26
Россияне просят у Украины политического убежища из-за политики

19 июля две гражданки России во время прохождения паспортного контроля обратились к представителям Госпогранслужбы с просьбой предоставления статуса беженцев.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
В сообщении говорится, что россиянки прибыли в пункт пропуска «Борисполь» авиарейсом из Москвы.
Показать полностью…
В устной беседе гражданки объяснили, что у себя на родине активно поддерживали Украину и не боялись высказывать свою позицию в социальных сетях.
Опасаясь политических преследований, они вынуждены были покинуть РФ и решили просить убежища на Украине. Данные гражданки пропущены на территорию Украины, — рассказали в ГПС.
Также в ведомстве рассказали, что еще один гражданин России обратился с аналогичной просьбой в пятницу, 18 июля.
В Украину он прилетел в футболке с украинской национальной символикой и заявил, что за участие в проукраинских митингах он регулярно подвергался избиению неизвестными во дворе дома, где жил.
Вопросам предоставления данным гражданам России соответствующего статуса заниматься Государственная миграционная служба Украины.